Overzicht activiteiten
02/07

Beetsterzwaag. documentaire Berne yn in kâld lân


Dorpskerk Beetsterzwaag zaterdagen 9 juli t/m 10 sept 13.30 - 17.00

 -In aansluiting op de (buiten)expositie elders in het dorp over kunstenares Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994) is in de kerk de documentaire ‘Berne yn in kâld lân’ van Omrop Fryslân te bekijken.
-Er is een folder verkrijgbaar over o.a. het graf van Jan Bieruma Oosting en de graven van Jeannes voorouders uit de familie Van Harinxma thoe Slooten. Wie de verhalen op het kerkhof liever uit de mond van een gids van de Stichting Historisch Beetsterzwaag hoort, kan 16 juli en op 3 september aansluiten om 14.00 uur. Deze rondleidingen zijn gratis.
-Ook de expositie ‘Jeanne Bieruma Oosting terug in Beetsterzwaag’ is gratis te bezoeken in de overtuin van het gemeentehuis (tegenover Hoofdstraat 80), waar zich ook de Tropische kas bevindt.

Terug naar overzicht

Tsjerkepaad werkt samen met:
Copyright 2022: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl