Over ons

Over ons

Sinds mei 2004 wordt in Friesland Tsjerkepaad georganiseerd door de Stichting Tsjerkepaad. Deze stichting streeft ernaar dat in de zomerperiode zoveel mogelijk kerken open gesteld worden voor bezinning, bezichtiging met of zonder georganiseerde activiteiten. 

Meer informatie?
Secretaris van de Stichting Tsjerkepaad / kerngroep:

Hendrika Jellema
Tsjemlân 6
8627 SJ Gauw
Telefoonnummer: 0515-416067
E-mailadres: bestuur@tsjerkepaad.nl  

Heeft u opmerkingen of suggesties voor de website neem dan contact op via:
E-mailadres: webbeheer@tsjerkepaad.nl 

Voorzitter:
Ds. Gerrit Groeneveld
E-mailadres: voorzitter@tsjerkepaad.nl 

Penningmeester:
Bertus Bosma

Website: 
Klaas Stelma en Bea de Jong

Social media:
Bea de Jong en Pieter Boekema

Contactpersonen regio's/bestuursleden: 
Bertus Bosma (regio Noordwest)
Bernard Keizer (regio Noordoost)
Lykele van der Ven (regio Midden)
Jan v.d. Meer (regio Zuidwest)
Jan Jurjens (regio Zuidoost)
Sietze de Jong (regio Zuidoost)
Tryntsje de Boer (algemeen lid)
Frits Pasveer (namens Raad van Kerken Friesland) 

Jongeren werkgroep
Nicolle Pronk
Pieter Boekema
Bea de Jong
Marijn Kamerling
Marjo Vuist
Berber Witteveen
 

Tsjerkepaad in het kort

In 2004 is op initiatief van de Raad van Kerken Friesland gestart met het openstellen van een 25 tal kerken in de zomermaanden op de zaterdagmiddag. Dit is uitgegroeid tot de openstelling van meer dan 250 kerken in geheel Friesland (incl. de Friese Wadden-eilanden) met wel 40.000 bezoekers. De meeste deelnemende kerken zijn in de zomermaanden wekelijks op de zaterdagmiddag geopend (van 13.30 tot 17.00 uur), andere minder vaak. Vrijwilligers staan klaar om als gastheer of gastvrouw iets over de geschiedenis van de kerk te vertellen en er is veelal zelfs koffie of thee. Als extra worden er vaak activiteiten georganiseerd zoals exposities, concerten of speciale fiets- en wandelroutes. Maar de kerken of kerkjes kunnen u ook uitnodigen tot rust en bezinning. De deelnemende kerken zijn te herkennen aan de speciale Tsjerkepaadvlag (zie logo linksboven). Bij de deelnemende kerken en een aantal VVV kantoren zijn speciale gidsen verkrijgbaar van het Tsjerkepaad met alle deelnemende kerken daarin vermeld. 

Samenwerkende organisaties

-Provincie Fryslân.
-Stichting Organum Frisicum.
-Stichting Alde Fryske Tsjerken. (SAFT)
-Herbestemming Fryske Tsjerken.
-Raad van Kerken.
-Dorpskerkenbeweging PKN. -

Tsjerkepaad werkt samen met:
Copyright 2022: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl