Nieuws

Corona regels voor de contactpersonen


14-06-2021

 TSJERKEPAAD 2021. THEMA: KERKEN IN HEDEN, VERLEDEN EN TOEKOMST

AAN DE CONTACTPERSONEN VAN DE KERKEN

Aanmeldingen kerken en algemene richtlijnen in verband met corona (21 juni 2021)
We zijn erg blij dat we als kerngroep in april het besluit konden nemen om Tsjerkepaad 2021 door te laten gaan. Inmiddels hebben we al veel aanmeldingen gekregen van kerken die mee gaan doen. Een beperkt aantal heeft nog niet gereageerd. U kunt zich ook na de in de vorige brief genoemde datum van 1 juni bij ons aanmelden. Op onze website staan de kerken vermeld die zich wel of niet hebben opgegeven. De landelijke overheid heeft besloten om vanaf 26 juni een volgende stap van het openingsplan te laten ingaan. De kerken mogen vanaf die tijd weer meer bezoekers ontvangen, afhankelijk van de grootte van de kerk. Daarbij moet nog wel de anderhalve meter afstand in acht worden genomen. Bij binnenkomst en verlaten van de kerk is er het advies om een mondkapje te dragen De gasten worden gedesinfecteerd en er wordt hen gevraagd naar de gezondheid. Vanwege de afstand wordt er een looproute gevolgd. Als er weer nieuwe versoepelingen komen zullen we die weer aan u doorgeven op onze website.

Een boek en een promotiefilm over Tsjerkepaad
Natuurlijk is het nog altijd zo dat onverhoopt een verslechtering van de situatie kan optreden. Er zijn kerken die dit jaar (nog) niet meedoen. Veel activiteiten die anders konden plaatsvinden, gaan dit jaar niet door, ook omdat de voorbereidingstijd daarvoor vaak te kort was. Of om een andere reden zoals een restauratie. Maar we hebben ons als kerngroep het afgelopen jaar niet blindgestaard op wat er allemaal niet kon, maar steeds gezocht naar wat er wel mogelijk was en is. Het archief van Tsjerkepaad is op orde gebracht en overzichtelijk gedocumenteerd en met hulp van subsidie van de provincie kon er een boek geschreven worden over de geschiedenis van Tsjerkepaad. Het is een prachtig naslagwerk geworden, met allerlei weetjes, anekdotische verhalen en foto’s vanaf het ontstaan van Tsjerkepaad. Dat boek willen we in de eerste plaats aanbieden aan al onze vrijwilligers die zich de afgelopen jaren zo geweldig voor de openstelling hebben ingezet (en dat hopelijk blijven doen). Het zal ook worden aangeboden aan andere betrokkenen en aan onze samenwerkingspartners. Bezoekers en overige belangstellenden kunnen het ontvangen tegen een vrijwillige bijdrage. In de kerk komt die ten goede aan het eigen kerkgebouw.

Opening en sluiting van Tsjerkepaad
De opening van Tsjerkepaad 2021 zal, met een feestelijk programma, plaatsvinden op zaterdag 26 juni in de Grote kerk van Harlingen, 13.30 uur, Het is een livestreamprogramma dat online te zien op Youtube (zie bij Grote kerk Harlingen). Het is ook later ook nog te zien. Inmiddels mogen er ook weer meer bezoekers komen. Aanmelding vooraf en het houden van de anderhalve meter afstand zijn nog wel nodig. De overige gang van zaken wordt bij binnenkomst bekend gemaakt. De sluitingsbijeenkomst van Tsjerkepaad is op zaterdag 18 september vanuit de RK Kerk in Heerenveen,13.30 uur. Deze zal ook weer online te volgen zijn. Het aantal bezoekers is ook dan weer afhankelijk van de dan geldende richtlijnen.

Andere activiteiten vanuit de kerngroep en het Jongeren-tsjerkepaad
Op zaterdagmiddag 3 juli wordt de jaarlijkse gezamenlijke activiteit me de Stichting Alde Fryske Tsjerken in de kerk in Baaium. Volgt u het nieuws daarover op de websites van beide Stichtingen. Op zaterdag 31 juli is de jaarlijkse Orgelfietstoer met de Stichting Organum Frisicum met online-orgelconcerten in de kerken van Ferwert, Hallum en Marum. Ook voor deze activiteiten geldt, dat we een aantal bezoekers mogen ontvangen volgens de richtlijnen van het RIVM. Volgt u ook hier weer de berichtgeving op de websites van de beide Stichtingen. Vanuit het Jongeren-tsjerkepaad zal er dit jaar ook een bijdrage worden geleverd. Deze zal worden bekendgemaakt op onze website www.tsjerkepaad.nl

Activiteiten en ontvangst van de lokale kerken
De lokale kerken kunnen binnen de geldende richtlijnen activiteiten houden, zoals een expositie. Geef deze aan ons door, zodat we ze op onze website kunnen vermelden. Digitale presentaties, geïnspireerd door het thema, kunt u ook aan ons doorgeven voor de website. Voor de ontvangst van de bezoekers vragen wij u om steeds zorgvuldig de richtlijnen in acht te nemen (over mondkapjes, gezondheidsvragen, desinfectie, looproute, voldoende afstand). Ontvangst aan een koffietafel kan helaas nog niet, maar wat wel mogelijk is, is koffie, thee, of fris klaarzetten om mee naar buiten te nemen (koffie to go). U kunt op uw eigen manier de bezoekers welkom heten.

We wensen ieder een gezegend Tsjerkepaad toe. Wees voorzichtig en handel verantwoord, met moed en vertrouwen.

Graag tot ziens, oant sjen!
Ds. Gerrit Groeneveld, voorzitter Stichting Tsjerkepaad, 21 juni 2021.

Terug naar overzicht

Tsjerkepaad werkt samen met:
Copyright 2021: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl