Overzicht activiteiten
20/08

Witmarsum, Koepelkerk. Menno Simons expositie


Koepelkerk Witmarsum

Expositie.  de eerste eilanden van de Menno Simons expositie.
Uiteindelijk komen er 6 eilanden in de Koepelkerk en 2 in de Victoriuskerk te Pingjum.
Uitgangspunten van de expositie zijn:
- historie koppelen aan de tegenwoordige tijd
- uitnodigen tot persoonlijke vragen: hoe verhoud ik mij tot de ander, de omgeving, tot alle organismen in het grote geheel
- nadenken over: leefbaar klimaat, niet meer nemen dan nodig is, “nieuwe mens” worden.

We leven momenteel in een tijdperk van individualisme en materialisme en we zijn de onderlinge verbondenheid met de natuur en met elkaar kwijtgeraakt. In die zin is het goed om na te denken over de betekenis van grondwaarden als soberheid, geweldloosheid, zorg voor elkaar en voor de omgeving.
De expositie wil aangeven dat er ook ruimte voor twijfel mag zijn (er zijn meerdere waarheden), spreekt over moed en lef om te kiezen.
En toch wil de expositie niet belerend zijn.
De tentoonstelling moet uitnodigen om stil te staan bij de vraag: waar sta je zelf? Per eiland zal een concreet object of ritueel worden belicht en er worden verhalen verteld, maar omgekeerd kunnen bezoekers ook hun eigen verhaal kwijt. We hopen tijdens de komende Tsjerkepaadperiode al een klein stukje van de expositie te kunnen laten zien. Het geheel zal medio 2023 klaar zijn.

Terug naar overzicht

Tsjerkepaad werkt samen met:
Copyright 2022: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl