kerk


De dorpskerk staat nagenoeg in het midden van de ronde terp; de weg scheert er nu aan de oostzijde langs. De romaanse dorpskerk is in de 12de eeuw gebouwd van tufsteen. De tufsteenmuren zijn in de westelijke traveeën zichtbaar, aan de noordzijde met een vrij compleet rondboogfries. Dat werd pas duidelijk toen bij een restauratie de in 1876/’77 aangebrachte pleisterlaag weer werd verwijderd. In de 15de eeuw is de kerk met een travee uitgebreid en de oostelijke koorpartij kwam vlak voor het midden van de 16de eeuw tot stand. Omstreeks die tijd zullen ook de spitsboogvensters en de steunberen zijn aangebracht. De in de westelijke partij opgenomen toren met ingesnoerde spits kwam gelijktijdig met de bepleistering in 1877 tot stand. Hij heeft in elke geleding verdiepte gevelvakken die bij de hoogste geleding met keperfriezen worden gedekt. Het orgel is in 1877 gebouwd door Willem Hardorff. De kerk is in 2019 voor het laatst gerestaureerd. De kap, wanden en vloer zijn onderhanden genomen. Onder de vloerplanken zijn grafzerken tevoorschijn gekomen. Het interieur is opgeknapt en voorzieningen zijn aangebracht
Activiteit(en):
Geen activiteiten

Openingstijden:
Doet mee aan Tsjerkepaad 2024.
Kerk open op: 13 juli en 24 augustus

Website : nee


Kerkgegevens
Kerknaam : kerk
Straat : Ids Wiersmastrjitte 4
Postcode : 9153 BS
Plaats : Brantgum
Regio : regio Noordoost

Terug naar overzicht
Tsjerkepaad werkt samen met:
 
Copyright 2024: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl