St. Agathatsjerke


De kerk is omstreeks 1090 van tufsteen gebouwd en ongeveer 50 jaar later is de toren er voor geplaatst. In de toren hangen 2 klokken waarvan de oudste uit ca. 1200 dateert. Van ca. 1600 tot 1800 was Oudega de hoofdplaats van Smallingerland. De 11 zware rouwborden verwijzen naar deze periode evenals de 5 gebrandschilderde ramen. Het orgel is gebouwd in 1875 door de firma Van Dam. De kerk is van grote cultuurhistorische betekenis en vormt samen met de nog herkenbare historische structuren in het dorp bijv. de blauwe Stien (1665) en het voormalige Rechthuis (1738) de belangrijkste historische kern van Smallingerland.
Activiteit(en):
Geen activiteiten

Openingstijden:
Deed mee aan Tsjerkepaad 2023.

Website:


Kerkgegevens
Kerknaam : St. Agathatsjerke
Straat : Buorren 1
Postcode : 9216 WB
Plaats : Oudega (gem. Sm.)
Regio : regio Zuidoost

Terug naar overzicht
Tsjerkepaad werkt samen met:
 
Copyright 2023: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl