Victoriuskerk


In 2022 en enkele jaren daarvoor is de kerk  ingrijpend verbouwd en  geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik. De kerk blijft beschikbaar voor kerkdiensten, maar het bestuur van de Stichting Victoriuskerk werkt samen met de Stichting “Gouden Land”. Gouden Land is een initiatief van 5 dorpen rond de Marneslenk, te weten Witmarsum, Arum, Kimswerd, Pingjum en Zurich.
Het huidige gebouw dateert van 1495 en is ingekort tot de huidige lengte in 1759. Uit deze tijd stamt ook grotendeels het interieur. In 2017 is de kerk overgedaan aan de Stichting Victoriuskerk Pingjum. De visie is: cultureel ontmoetingscentrum.
Activiteit(en):
Geen activiteiten

Extra informatie:
Expositie in de Koepelkerk in Witmarsum. Daar zijn de eerste eilanden van de Menno Simons expositie te zien.
Uiteindelijk komen er 2 eilanden in de Victoriuskerk in Pingjum en 6  in de Koepelkerk in Witmarsum.
Uitgangspunten van de expositie zijn:
- historie koppelen aan de tegenwoordige tijd
- uitnodigen tot persoonlijke vragen: hoe verhoud ik mij tot de ander, de omgeving, tot alle organismen in het grote geheel
- nadenken over: leefbaar klimaat, niet meer nemen dan nodig is, “nieuwe mens” worden.
We leven momenteel in een tijdperk van individualisme en materialisme en we zijn de onderlinge verbondenheid met de natuur en met elkaar kwijtgeraakt.
In die zin is het goed om na te denken over de betekenis van grondwaarden als soberheid, geweldloosheid, zorg voor elkaar en voor de omgeving.
De expositie wil aangeven dat er ook ruimte voor twijfel mag zijn (er zijn meerdere waarheden), spreekt over moed
en lef om te kiezen.
En toch wil de expositie niet belerend zijn.
De tentoonstelling moet uitnodigen om stil te staan bij de vraag: waar sta je zelf? Per eiland zal een concreet object of ritueel worden belicht en er worden verhalen verteld, maar omgekeerd kunnen bezoekers ook hun eigen verhaal kwijt.
We hopen tijdens de komende Tsjerkepaadperiode al een klein stukje van de expositie te kunnen laten zien. Het geheel zal medio 2023 klaar zijn.

Openingstijden:
Gedurende de gehele periode van 13.30 - 17.00 uur en op 10 september van 10.00 - 16.00 uur.

De gezamenlijke kerken (2 kerken in Pingjum en de 2 kerken in Witmarsum) geven een stempelkaart uit, die tijdens Tsjerkepaad 2022 in alle genoemde kerken verkrijgbaar is.

Op zaterdag 10 september 2022 zijn er in het kader van Open Monumentendag diverse activiteiten in Witmarsum en Pingjum. Het thema van Open Monumentendag is “Duurzaam duurt het langst”.
Bij een bezoek aan alle 4 kerken, de korenmolen De Onderneming en de streekmarkt krijgt u een stempel..
Voor een volle stempelkaart (na een bezoek aan de vier kerken) ontvangt u een leuke attentie.
Daarnaast zijn er ook nog wandel- en fietsroutes in de kerken verkrijgbaar.

Website:


Kerkgegevens
Kerknaam : Victoriuskerk
Straat : Grote Buren 8
Postcode : 8749 GE
Plaats : Pingjum
Regio : regio Noordwest

Terug naar overzicht
Tsjerkepaad werkt samen met:
Copyright 2022: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl