Stevenskerk


Sinds de 11e 0f 12e eeuw hebben hier, op de dorpsterp, kerken gestaan. In 1838 is de kerk, die er sinds ongeveer 1600 stond, verbouwd. In 1877 is deze in verval geraakte kerk afgebroken. Op de middeleeuwse fundamenten werd een nieuwe kerk gebouwd in Neo-klassieke stijl. Architect was Foppe Foppes Brouwer uit Cornjum Het interieur en orgel dateren uit die tijd. In 2003 is deze kerk geheel gerestaureerd. Bij deze restauratie zijn oude grafzerken gevonden. Eén t.n.v. de fam. Kingma en één t.n.v. Tiete Baerdt, gemeentesecretaris van Menameradeel in 1614. De graven zijn weer toegedekt.

Kerknaam : Stevenskerk
Straat : Buorren 21
Postcode : 8816 HV
Plaats : Skingen
Regio : regio Noordwest
Openingstijden: :
Activiteit :
Website : Ja, klik hier voor de website


Terug naar overzicht
Tsjerkepaad werkt samen met:
Copyright 2021: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl