St. Petruskerk


De oudste gedeelten stammen uit de 12-de eeuw. In 1888 werd het tufstenen schip ommetseld. Het interieur werd in 1725 opnieuw ingericht. We zien o.a.: een preekstoel met Bijbelse voorstellingen (1725); 17-de eeuwse herenbanken voor de familie Walta; wapenborden (gerestaureerd in 1995); en als meest opvallend het 17-de eeuwse monumentaal marmeren gebeeldhouwd grafmonument van Watse van Camminga en zijn vrouw Rixt van Donia. Zij waren eerder erfheer van Ameland. Bij de andere grafstenen in de kerk is o.a. een steen uit 1525 van een voormalig Rooms Katholiek priester. Het orgel uit 1851 is gemaakt door L. van Dam en Zonen.

Kerknaam : St. Petruskerk
Straat : Kerkstraat 8
Postcode : 8765 LK
Plaats : Tjerkwerd
Regio : Regio: Noordwest
Openingstijden: :
Activiteit :
Website : Ja, klik hier voor de website


Terug naar overzicht
Tsjerkepaad werkt samen met:
Copyright 2021: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl