Samenwerkingspartners

Provincie Fryslân

website: Provincie Fryslân

  

Stichting Organum Frisicum

Deze Stichting promoot het Friese kerkorgel en werd opgericht in 1995. Onder andere door het jaarlijks uitbrengen van de Friese Orgelkrant. Het houden van orgelexcursies. Het organiseren van een Open Orgeldag en met het onderhouden van een website probeert zij het Friese orgel meer bekendheid te geven. Voor meer informatie kunt u hun site raadplegen.

Stichting Alde Fryske Tsjerken

Het is een verheugende ontwikkeling dat steeds meer kerkgebouwen in Friesland in de zomermaanden opengesteld worden voor bezoekers. De meeste van de 49 kerken van de stichting zijn overigens ook op andere dagen van de week te bezoeken. Wanneer er geen vrijwilliger aanwezig is in het gebouw, kunt u de sleutel afhalen op het sleuteladres. Het actuele overzicht van alle sleuteladresssen vindt u hier.

Ook voor kinderen
Voor ouders en grootouders die met hun (klein)kinderen een gebouw van de Stichting bezoeken, is er gratis een speciale "Kijkwijzer" beschikbaar, waarmee uw kind de kerk kan verkennen. Vraag ernaar bij de vrijwilliger/koster.

Culturele activiteiten
De vrijwilligers van de plaatselijke commissies die de kerkgebouwen voor de stichting beheren organiseren tal van (culturele) activiteiten. Kijk voor het complete programma op onze website onder de knop "Uitagenda".
 

​Herbestemming Fryske Tsjerken

In de Friese dorpen en grotere plaatsen zijn de kerkgebouwen onmiddellijk te herkennen omdat ze mededeelzaam zijn. De kerktorens zijn landschappelijke bakens waar de dorpen aan zijn te herkennen. We tellen een kleine 800 kerken in Friesland. Ze vertegenwoordigen een groot religieus en cultuurhistorisch erfgoed en iedereen is het er over eens dat we deze kerkelijke monumenten met zorg behoren te omringen. Het kennis maken met deze rijkdom is een eerste belangrijke stap. Daarom is de mogelijkheid tot bezichtiging van ruim 250 kerken in het kader van Tsjerkepaad van nauwelijks te overschatten betekenis. Op Tsjerkepaad kon u ook een aantal kerken bezoeken die aan het kerkelijk gebruik zijn onttrokken. De afgelopen decennia hebben maar liefst 220 Friese kerken een nieuwe bestemming gekregen. Veel van deze herbestemde kerken doen nu dienst als woning, cultureel centrum, kantoor of winkel. In sommige kerken worden zo nu en dan bijzondere diensten gehouden. De kans dat u bij Tsjerkepaad 2016 nog meer herbestemde kerken op uw pad zult vinden, is groot. Het tempo waarin kerken hun religieuze functie verliezen, is verontrustend hoog. Voor veel kleine kerkgemeenten of parochies wordt de exploitatielast om het kerkelijk bezit goed te onderhouden, te groot. Op basis van recent onderzoek (“Tink om ‘e tsjerken”) zullen er de komende 10 jaar naar verwachting nog eens 100 kerken door de eigenaren te koop worden gezet. Een passende nieuwe bestemming vinden voor een vrijkomende kerk is echter geen eenvoudige opgave. Los van de vraag of je sommige monumentale kerken wel moet herbestemmen. Het realiseren van een passende nieuwe bestemming in een kerkgebouw is in veel gevallen ook relatief kostbaar. Met de gedeelde zorg om goed op ons erfgoed te passen, heeft het zogeheten Platform Deltaplan Fryske Tsjerken (samengesteld uit diverse kerkelijke organisaties), een “hulplijn” ingesteld. Die “hulplijn”, het Deltateam Fryske Tsjerken, kan bij de herbestemmingproblematiek kosteloos door de kerkeigenaren worden ingeschakeld. Het Deltateam Fryske Tsjerken, bestaande uit drie personen, brengt onafhankelijk advies uit over de herbestemmingmogelijkheden van kerkelijke gebouwen en kan desgewenst ook een rol spelen bij het vinden van een nieuwe bestemming. (Informatie over het Deltateam Fryske Tsjerken: Telefoon:058-2925414; E-mailadres: deltateamfrysketsjerken@fryslan.nl ; Website: (herbestemming Noord)

Provincie Fryslân

Website: Provincie Fryslân

Tsjerkepaad werkt samen met:
Copyright 2020: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl