verwijzing naar sites

Verwijzingen naar Sites

Kerkenroutes:
- Kerkepadroute in Sudwest Friesland: www.fryslansudwest.nl
- Open kerken België en Europa: kerken België
Op deze site wordt een uitgebreid overzicht gegeven van open kerken in diverse Europese landen.
- Open kerken in Engeland: churches Engeland
- Open kerken in Duitsland: kirchen Duitsland
- Open kerken in Denemarken: kirker i Danmark
- Open kerken in Noorwegen: kirken Noorwegen

Kerkdiensten:
- in Friesland: kerkdienstenfryslan.nl
- Kerkdiensten beluisteren: Kerkomroep.

Stichtingen /Partners /organisaties gerelateerd aan kerken:
- Stichting Alde Fryske Tsjerken: alde fryske tsjerken
De doelstelling van de Stichting Alde Fryske Tsjerken is het in standhouden van de Friese monumentale dorpskerken en het wekken van publieke belangstelling hiervoor.
- Raad van Kerken Friesland: www.raadvankerkenfryslan.nl
- Dorps kerken beweging: dorpskerkenbeweging.nl
- Stichting Oude Groninger Kerken: groninger kerken
Doelstelling van de Stichting is het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.
- Kerkzoeker van kerken in Friesland: kerken.frl
- Klooster Claerkamp, Klaarkampsterwei 6, 9105 AZ Rinsumageest: www.kloosterclaercamp.nl
- Stichting Krúspunt. De stichting richt zich op het bevorderen van de Friese taal en cultuur in kerken, in de eredienst en daarbuiten. Hun website is: www.kruspunt.nl
-Stichting Religieus Erfgoed : www.toekomstreligieuserfgoed.nl
-Vereniging 'Folk en Tsjerke' . Deze vereniging houdt zich bezig met de geschiedenis van de kerk in de breedst mogelijke betekenis: www.folk-en-tsjerke.nl

Orgels:
- Stichting Organum Frisicum: Organum Frisicum .
In samenwerking met Tsjerkepaad organiseert zij 'Orgelpaad'. Amateur organisten kunnen gedurende de Tsjerkepaad periode kerkorgels bespelen.
- Orgelmuziek beluisteren (dagelijks): Orgelradio.eu

Klokkenstoelen:
- Klokkenstoelen: klokkenstoelen.nl   
De Stichting Restauratie Hulpfonds Klokkenstoelen is opgericht op 20 februari 1975. Doelstelling is het bevorderen van restauratie en onderhoud van de historisch vrijstaande klokkenstoelen.

Torenuurwerken:
- Stichting tot het behoud van het Torenuurwerk: www.torenuurwerk.nl
Deze stichting is in 1980 opgericht om zoveel mogelijk historische mechanische uurwerken voor de openbare tijdaanwijzing voor de Nederlandse samenleving te behouden.

Begraafplaatsen:
-Digitale info begraafplaatsen: www.graftombe.nl 

Pelgrims routes:
- Jabikspaad: Jabiksrûntsjes wandel- en fietsroute van Sint Jacobiparochie naar Hasselt. Pelgrimsroute naar Santiago de Compostela.
- Pelgrim Henricus: de wandelmaat
Pelgrimage werkgroep Raad van Kerken Leeuwarden: website 

Spiritualiteit:
- Stichting Nijkleaster in Jorwert: nij kleaster.frl
- Zingevingsactiviteiten VINIA DOMINI in Pingjum: vinea domini.nl

Toerisme en Kunst in Friesland:
- Evenementen in Friesland: Beleef Friesland
- Toeristische info: friesland wonderland
- Kunst in Friesland: Keunstwurk

Tsjerkepaad werkt samen met:
Copyright 2020: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl