Nieuws

Een open kerk stimuleert de oprechte ontmoeting


16-09-2023

Een kerk is geen museum, maar een huis van bezinning, waar mensen op verhaal kunnen komen. ,,In tsjerke is boud foar de moeting, mei God en mei elkoar.” Voorzitter Gerrit Groeneveld van Tsjerkepaad kan zich er nog altijd over verwonderen: wát een mooie ontmoetingen komen er op gang als je simpelweg je kerkdeur openzet, een kopje koffie of thee aanbiedt en oprechte belangstelling toont voor je gasten. ,,Tidens Tsjerkepaad fernimme we hoe goed it is om iepen te wêzen en gastfrijheid te toanen.”

De jaarlijkse zomerse openstelling van ruim 250 Friese kerken werd zaterdagmiddag afgesloten in de  Hobbe van Baerdt-tsjerke in Joure, met een gevarieerd programma met onder meer optredens van vocaal ensemble Koarbizznizz, een demonstratie van het Ahrend-orgel uit 1978 en uitleg over de geschiedenis van de kerk uit 1644.

Groeneveld blikte er terug op het seizoen, dat als thema had ‘Kerk als plaats van ontmoeting’. Het was hem betreft uitstekend geslaagd. Twaalf zaterdagen achter elkaar gingen van 13.30 tot 17.00 de kerkdeuren open en ontvingen ,,by elkoar al gau in pear tûzen frijwilligers” de gasten ,,út it hiele lân, út it bûtenlân, mar ek tichterby, út eigen doarp of omjouwing. It binne minsken fan ferskate tsjerken, mar ek minsken sûnder tsjerklike eftergrûn dy’t mei elkoar yn petear reitsje. Se wurdearje it dat de tsjerke iepen is en skriuwe dêroer yn it gasteboek. Yn de tsjerke hearre se oargelklanken, of se besjogge skilderijen en oare keunst. Of se sykje in plakje om stil te wêzen en ta besinning te kommen. In tsjerke is net in museum, mar in hûs fan besinning, dêr’t minsken op ferhaal komme kinne. Dat docht elke kear wer bliken.”

Hoewel bezoekers er geweest zijn is lastig te peilen, het wordt niet in iedere kerk precies bijgehouden. ,,Wy hearden dat de belangstelling yn de measte tsjerken goed wie. Yn de iene komme mear minsken as yn de oare, mar dat is elts jier it gefal.”

Wat hem ook dit seizoen trof als hij en zijn vrouw Korien zelf op pad waren: ,,Oeral wie der in hertlike ûntfangst en wiene ús gastfrouwen en -hearen bliid mei ús komst. Se lieten graach har gebouw sjen, fertelden oer de gemeente as oer oare saken.” En dat was heus niet alleen omdat ze de voorzitter op bezoek hadden, Groeneveld hoort het van iedereen die op Tsjerkepaad gaat: je bekijkt niet alleen maar een mooie kerk, je stapt in een warm bad van oprechte gastvrijheid en warme belangstelling. ,,Al gau liedt dat ta weardefolle moetingen.”
 

Verlengde openstelling

Groeneveld wees de bezoekers – veelal vrijwilligers die afgelopen zomer de kerken bemensten – erop dat ze in Noordwest- en Noordoost-Fryslân de komende weken zelf nog op pad kunnen. In het kader van de Landschapstriënnale Dynamische Waddenkust zijn ongeveer twintig kerken ook in september nog open. In de regio Noordoost kun je zelfs vier fietsroutes afleggen die voor de gelegenheid zijn uitgezet. Startpunten zijn de kerken van Blije, Eastrum en Eanjum. De overige deelnemende kerken zijn te vinden op www.tsjerkepaad.nl.

Hij kondigde ook aan dat de kerngroep Tsjerkepaad nu een jubileumjaar gaat voorbereiden. In 2024 bestaat het evenement twintig jaar en dat wordt onder meer gevierd met de presentatie van het boek Rondjes om de kerk met wandelroutes en verhalen over wat er onderweg te zien is, van de hand van de bekende wandeljournalist Fokko Bosker.

Terug naar overzicht

Tsjerkepaad werkt samen met:
 
Copyright 2024: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl