Sint Johanneskerk


De aan Sint Johannes de evangelist gewijde kerk is met het koor rond 1250 gebouwd, en ligt dwars over de terp. De oude toren is in het midden van de 19-de eeuw vervangen door een westgevel met een houten koepeltorentje. De kerkruimte wordt gedekt door een houten tongewelf. De vloer is geplaveid met basaltine tegels, de 2 fraaiste zerken zijn in de muur aangebracht. De preekstoel (1849) met klankbord staat binnen een doophek met balusters. Een 18-de eeuwse herenbank heeft een wapen met korenaren, een herenbank uit 1622 heeft in het timpaan het alliantiewapen van de familie Botma. Het orgel heeft 2 fraaie gesneden vle

Kerknaam : Sint Johanneskerk
Straat : Tsjerkestrjitte 12
Postcode : 9135 PK
Plaats : Morra
Regio : regio Noordoost
Openingstijden: :
Activiteit :
Website : Ja, klik hier voor de website


Terug naar overzicht
Tsjerkepaad werkt samen met:
Copyright 2021: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl