Overzicht activiteiten

Activiteiten

Dit jaar zijn er weinig ‘actieve’ activiteiten. (Nu al wel op 31 juli) In de volgende kerken zijn wel ‘passieve’ activiteiten, zoals exposities of tentoonstellingen. Bij de desbetreffende kerk is meer hierover vermeld:
Regio Noordwest: Arum, Berltsum (Koepelkerk en DG kerk), Bolsward (Martinikerk), Easterein, Edens, Hichtum, Metslawier, Minnertsga, Sint Jacobiparochi, Tjerkwerd, Wier.
Regio Noordoost: Blija, Brantgum, Dokkum (Ver. Chr, Gem.), Holwerd (DG kerk), Readtsjerk, Twijzel.
Regio Zuidoost : De Knipe, Drachten ( DG kerk), Gorredijk (Mariakerk, Kortezwaag), Jubbega, Oldeberkoop, Olterterp, Ter Idzard.
Regio Zuidwest : Echten, Oppenhuizen, Tjerkwerd, Warns, (pkn kerk), Westhem, Woudsend.
Regio Midden :Burgum,  Leeuwarden ( DG kerk, Grote kerk ), Poppenwier (DG kerk),Tersoal.

jongerendialoog over toekomst kerkgebouwen

Openkerkenroute start met jongerendialoog over toekomst kerkgebouwen

Op zaterdagmiddag 3 juli start om 14.00 uur de openkerkenroute in de kerk van Baaium.

Samen met Tsjerkepaad heeft de Stichting Alde Fryske Tsjerken een interessant en inspirerend programma voor deze dag samengesteld waar jongeren centraal staan. Directeur Hester Simons van de stichting met jongeren in gesprek om te praten over de toekomst van kerkgebouwen.

Iedereen is zaterdag welkom om deze inspirerende en veelbelovende middag bij te wonen. Wel graag van te voren aanmelden. Dat kan via info@aldefrysketsjerken.nl of bellen met Stichting Alde Fryske Tsjerken via 058-2139666.

Het gesprek met jongeren sluit aan op het gezamenlijk jaarthema van Tsjerkepaad en Alde Fryske Tsjerken: ‘Kerken in het heden, verleden en toekomst.’ Het is de eerste keer dat jongeren een prominente rol krijgen. Dit zal steeds vaker gebeuren. Hun ideeën over de toekomst van kerkgebouwen zijn zeer relevant. De wijze waarop kerkgebouwen betekenis hebben of kunnen krijgen in het leven van jongeren, is een gezamenlijk vraagstuk voor zowel Stichting Alde Fryske Tsjerken alsmede Tsjerkepaad.

Het thema sluit ook naadloos aan op de toekomstvisie en -plannen van de beide Stichtingen. Hester Simons: ‘De komende jaren ligt de focus op het bereiken van een jongere doelgroep om de ‘stenen levend te houden’ door de kerken te gebruiken. Door met jongeren in gesprek te gaan kunnen we op interactieve manier van gedachten wisselen. We zijn benieuwd naar hun visie. Het gesprek zaterdag in de kerk van Baaium is een mooie aftrap waarmee we een deur openzetten voor een nieuwe generatie.’ Tsjerkepaad maakt deze zomer op initiatief van de werkgroep “Jongeren-tsjerkepaad” een film waarin jongeren vertellen over hun visie op de toekomst van de kerk en hun gebouwen. Deze film wordt gepresenteerd tijdens de sluiting van Tsjerkepaad op zaterdag 18 september in de RK Kerk van Heerenveen.

Afgelopen zaterdag was de aftrap van Tsjerkepaad in de Grote Kerk in Harlingen. We kijken terug op een mooie en succesvolle bijeenkomst die veelbelovend is voor de openkerkenroute dit jaar. Maar liefst 180 kerken verdeeld over Friesland zijn van 3 juli tot 11 september tussen 13.30  en 17 uur geopend.

Locatie: dorpskerk Baaium, Alde Dyk 2, 8841 KJ in Baaium. Parkeren kan achter de kerk.

Orgelfietstour op 31 juli

Vorig jaar kon het niet doorgaan, maar nu gelukkig wel: de jaarlijkse orgelfietstocht georganiseerd door Organum Frisicum i.s.m. Stichting Tsjerkepaad op zaterdag 31 juli.

Er staan deze middag 3 kerken (en orgels) centraal. Het betreft de Sint Maartenskerk in Hallum, de Godeharduskerk in Marrum en de Sint Martinuskerk in Ferwert. De optredende organisten zijn Peter van der Zwaag en Jochem Schuurman.
Vanwege de nasleep van de coronamaatregelen is besloten om de deelnemers in 2 groepen te verdelen van maximaal 50 personen per groep.
Er zijn 2 routes nl: 1. Hallum – Marrum - Ferwert 2. Marrum – Ferwert – Hallum.
Om te voorkomen dat de groepen te groot worden vragen wij u om uzelf vooraf op te geven.
Dit kan per mail bij Jan van der Meer ( jjvdmeer@hetnet.nl )
Deelname is gratis, er is wel een collecte na afloop.

Selecteer maand:
Tsjerkepaad werkt samen met:
Copyright 2021: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl