Overzicht activiteiten

Activiteiten

Dit jaar zijn er weinig ‘actieve’ activiteiten. In de onderstaande kerken zijn wel ‘passieve’ activiteiten, zoals exposities of tentoonstellingen.Bij de desbetreffende kerk is meer hierover vermeld:

Regio Noordwest: Arum, Berltsum (Koepelkerk en DG kerk), Bolsward (Martinikerk), Easterein, Edens, Hichtum, Metslawier, Minnertsga, Sint Jacobiparochi, Tjerkwerd, Wier.
Regio Noordoost: Blija, Brantgum, Dokkum (Ver. Chr, Gem.), Holwerd (DG kerk), Readtsjerk, Twijzel.
Regio Zuidoost : De Knipe, Drachten ( DG kerk), Gorredijk (Mariakerk, Kortezwaag), Jubbega, Oldeberkoop, Olterterp, Ter Idzard.
Regio Zuidwest : Balk (Lutgeruskerk), Echten, Oppenhuizen, Tjerkwerd, Warns, (pkn kerk), Westhem, Woudsend.
Regio Midden : Burgum,  Leeuwarden ( DG kerk, Grote kerk ), Poppenwier (DG kerk),Tersoal.

Selecteer maand:
Tsjerkepaad werkt samen met:
Copyright 2021: Tsjerkepaad Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl